Η Σχολή
Αυτοκίνητο
Μοτοσυκλέτα Φορτηγό Νταλίκα Λεωφορείο Επικοινωνία  
 

Η Σχολή

Η σχολή οδηγών Αφοί ΡΑΠΤΗ Ο.Ε. παρέχει πλήρη θεωρητική
& πρακτική εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες
οχημάτων Α - Α1 - Β - Γ - Γ+Ε - Δ


Η Σχολή μας είναι εξοπλισμένη με οχήματα τελευταίας
τεχνολογίας καθώς επίσης και το κέντρο θεωρητικής
εκπαίδευσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι
ώστε να παρέχει στον υποψήφιο σωστή και ευχάριστη
εκπαίδευση.

Eπειδη η σχολή μας έχει σαν πρότυπο την ασφαλή οδήγηση,
σκοπός μας είναι όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί να
εκπαιδευτούν κατάλληλα έτσι ώστε να έχουν σωστή
οδική συμπεριφορά